Home / Dịch vụ / Môi trường / Quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường đúng nhất

Quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường đúng nhất

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Chia sẻ lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất

Vậy lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Thủ tục hồ sơ này mang khác gì so với mẫu bản cam kết bảo vệ môi trường cũ trước ấy hay ko? Dựa vào luật bảo vệ môi trường 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP trong đấy có sự thay đổi về tên gọi của bản hồ sơ môi trường cam kết bảo vệ môi trường thành kế hoạch bảo vệ môi trường.
Đọc thêm bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm về vấn đề này nhé.

Tiến hành điều tra về kế hoạch bảo vệ môi trường

kế hoạch bảo vệ môi trường

Từ khi bản cam kết bảo vệ môi trường được thay đổi thành mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều các câu hỏi liên quan tới vấn đề tra khảo hồ sơ môi trường mới này. Sau đây là một số câu hỏi mà chúng tôi đã thu thập và giải đáp rõ hơn.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Vì sao cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Khi nào phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Lập kế hoạch bảo vệ môi trường buộc phải căn cứ điều gì ?

– Hồ sơ nào nhu yếu để lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Quy trình thực hiện kế hoạch ra sao ?

– Cơ quan kiểm định có chức năng như thế nào trong việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường này?

Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi trong bài viết sau đây.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Vì sao nên lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

Kế hoạch bảo vệ môi trường: Căn cứ vào luật bảo vệ môi trường 2014, của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm để thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 này.

– Đây là mẫu hồ sơ pháp lý mang tính ràng buộc trách nhiệm giữa công ty đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, kiểm định và dự đoán các ảnh hưởng tới môi trường của dự án trong quá trình thực hiện và hoạt động dự án. Từ ấy công ty có thể cất nhắc được các phương pháp tối ưu nhất để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như quá trình thi công những công trình lớn, nhỏ.

Triển khai lập bản báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm cho doanh nghiệp trước khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Hồ sơ môi trường này chỉ lập một lần trước khi tiến hành triển khai dự án.

Tại sao doanh nghiệp nên lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

– Lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường để thực hiện tốt được các vấn đề sau:

+ Thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với việc bảo vệ môi trường

+ Tiến hành nhận xét, dự đoán trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đấy có những biện pháp nhằm hạn chế – xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác tốt bảo vệ môi trường

+ Hợp thức hóa giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý về việc liên quan đến lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được ban hành vào ngày 23/06/2014, được áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2015;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được ban hành vào ngày 14/02/2015 theo Nghị định của chính phủ quy định về chiến lược bảo vệ môi trường, kiểm định môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, tấn công giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

những giả dụ cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Những đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ vào nghị định số 18/2015/NĐ-CP được quy định về đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

– Dự án đầu tư mới, đầu tư mới mở rộng quy mô, nâng cao công suất những cơ sở phân phối, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này;

– Phương án đầu tư cung ứng, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư và mở rộng quy mô, nâng cao công suất những cơ sở chế tạo, kinh doanh, dịch vụ ko thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18 và đồng thời không thuộc Phụ lục II trong Nghị định này.

– Chủ dự án, chủ cơ sở đầu tư của những đối tượng quy định tại Khoản một Điều 18 bắt buộc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan sở hữu thẩm quyền quy định tại Khoản một Điều 19 Nghị định này.

– Trường hợp các dự án, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, công nghệ, dịch vụ nằm trên địa bàn từ 2 (02) tỉnh trở lên, việc triển khai đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện 1 trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo bắt buộc của chủ dự án, chủ cơ sở.

Nếu chẳng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường
– Danh mục 12 đối tượng chẳng cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

1. Đào tạo nguồn nhân lực mới; những hoạt động tư vấn; bàn giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý; chế tạo thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu bốn và thương mại.

2. phân phối, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, cung cấp phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

3. Dịch vụ thương mại, kinh doanh lưu động, không với địa điểm cố định.

4. Dịch vụ thương mại, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa sử dụng, đồ gia dụng.

5. Dịch vụ ăn uống sở hữu quy mô khoảng trống nhà hàng dùng cho dưới 200 m2.

6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

8. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 m2; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô khoảng trống nhỏ hơn 5.000 m2 mặt nước.

9. Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình.

10. Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 1 ha.

11. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

12. Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500 m2 sàn.

– Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP buộc phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan sở hữu thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

– những chủ dự án, đầu bốn nằm trong danh sách đã lập tấn công giá tác động môi trường hoặc đã phê duyệt báo cáo xong xuôi ĐTM ko nằm trong mục này.

trường hợp đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường

– Những công ty đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường nên lập và đăng ký lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường trong những ví như sau:

+ không triển khai thực hiện trong thời gian đã cam kết

+ Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

+ Thay đổi quy mô, quy trình cung ứng.

Lưu ý: trường hợp doanh nghiệp đã lỡ đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 mà chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thì cần tiến hành lập bổ sung đề án bảo vệ môi trường đơn giản để hạn chế vi phạm pháp luật.

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường triển khai theo:

1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường sở hữu trang bìa và đề nghị về nội dung thực hiện theo chiếc tương ứng quy định tại những Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

b) 1 (01) công bố đầu bốn hoặc phương án sản xuất, buôn bán, dịch vụ.

2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trực thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với đề nghị về cấu trúc và nội dung theo loại quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;

b) 1 (01) lên tiếng đầu bốn hoặc phương án cung cấp, marketing, dịch vụ của chủ dự án.

3. trường hợp đăng ký lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại các cơ quan được ủy quyền thì hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

– Khảo sát các tình trạng môi trường ở khu vực bên cạnh như: khảo sát thu thập các số liệu về quy mô dự án, điều tra điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội có liên quan đến dự án.

– Xác định những nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, chất thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các cái phát sinh trong công đoạn hoạt động của dự án.

– Nhận xét mức độ tác động ảnh hưởng của những nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên môi trường.

– Liệt kê và đánh giá những biện pháp tổng thể, các hạng mục dự án bảo vệ môi trường được thực hiện.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Lập các công văn, hồ sơ yêu cầu phê duyệt Dự án.

– Kiểm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

– Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

– Tiếp nhận và xử lý các kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, các chủ cơ sở phân phối, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân liên quan tới dự án, phương án chế tạo, kinh doanh, dịch vụ.

– Phối hợp mang chủ đầu bốn dự án, chủ cơ sở sản xuất, buôn bán, dịch vụ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý sự cố môi trường xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, phương án chế tạo, kinh doanh, dịch vụ.

Trường hợp mà công ty với nhu cầu lập kế hoạch bảo vệ môi trường, hãy liên lạc ngay cùng chúng tôi theo thông tin dưới đây để được cung ứng và tư vấn miễn phí.

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân) – 0917.74.2006 (Mr. Quốc Vương)
Email: vonguyenhoaian.mt @gmail .com quocvuongbach.mt @gmail .com
Địa chỉ: 27 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

About mrtuan

Check Also

rung

Rừng thứ sinh -sẽ góp phần làm giảm khí thải

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay! …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *