Home / Dịch vụ

Dịch vụ

Giải ngân đúng lúc các nguồn vốn chính sách

   Mặc dù đối tượng vay vốn chủ yếu là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, song chất lượng tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh trong những năm qua luôn tốt nhất có thể trên địa bàn, với tỷ lệ nợ xấu ở mức …

Read More »