Home / Dịch vụ / Vận chuyển – Ship hàng

Vận chuyển – Ship hàng

Giải tình trạng thùng cont trống

Lưu bản nháp tự động

Tình trạng trạng thiếu container và cước tàu biển tăng giá phi mã thời điểm qua đã tạo ra khó khăn rất lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, việc một số doanh nghiệp đầu tư cung cấp vỏ container được coi là động thái kịp …

Read More »