Home / Dịch vụ / Danh bạ bảo vệ / Khen thưởng ở công ty bảo vệ

Khen thưởng ở công ty bảo vệ

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Cá nhân, tổ chức vận động công ty đảm bảo có thành tích đóng góp tích cực và lành mạnh vào việc bảo vệ an ninh, trật tự thì được xét khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước.

Xem thêm: cong ty bao ve o Long An tại đây.

Lưu bản nháp tự động

Trong quá trình chuyển động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải chấp hành các quy định về an ninh, trật tự theo hướng dẫn của cơ quan Công an.

Mọi hành vi phạm luật quy định của Nghị định này và các quy định của điều khoản khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh dịch vụ đảm bảo, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại về tài sản thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ có người không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 của Nghị định này, thì cơ quan Công an có quyền yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt ngay việc sử dụng người đó.

Mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định của luật pháp trong việc cấp đăng ký kinh doanh, cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự” hoặc có các hành vi vi phạm luật khác trong quản lý chuyển động kinh doanh dịch vụ bảo đảm, thì tùy theo tính chất, mức độ phạm luật sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trọng trách hình sự.

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

About thuhong

Check Also

Lưu bản nháp tự động

Tìm hiểu và khám phá barrie tại các trạm thu phí

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay! …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *