Home / Dịch vụ / Danh bạ bảo vệ / Nhân viên bảo vệ trường học có được hưởng tiền lương tăng thêm?

Nhân viên bảo vệ trường học có được hưởng tiền lương tăng thêm?

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Hỏi: Tôi năm nay 27 tuổi, làm bảo vệ theo chế độ hợp đồng dài hạn của một trường tiểu học công lập được hơn 5 năm. Hiện tôi hưởng lương theo hệ số là 2,26.
Vậy trường hợp của tôi có thuộc đối tượng được hưởng tiền lương tạo thêm theo Nghị định17/2015/NĐ-CP haykhông?– Nguyễn Khắc Hoan.

Xem thêm: Cong ty bao ve o quan binh tan tại đây.

Lưu bản nháp tự động

Ảnh có tính chất minh họa/internet

* Trả lời:

Ngày 17/3/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 32/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ đủ 2,34 trở xuống theo Nghị định số: 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số: 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ.

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

Tại Điểm a, Khoản 1 Điều 2 của Thông tư trên hướng dẫn cách xác minh nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số, lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP và trợ cấp cho cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số09/2015/NĐ-CP như sau:

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống để khẳng định nhu cầu kinh phí thực hiện các Nghị định số 17/2015/NĐ-CP là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo (số có mặt tại thời điểm 01/01/2015), nằm trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2015.

Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chỉ tổng hợp số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số ít loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP); số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ NSNN thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại ra quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ để khẳng định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

Còn theo Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP quy định: chi tiết như sau:

– Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện; cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

– Lái xe, bảo vệ, vệ sinh, trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp và 1 số ít công việc khác.

Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được hưởng tiền lương tăng thêm theo quy định tại Nghị định17/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn: báo mới

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

About msbich

Check Also

Lưu bản nháp tự động

Tìm hiểu và khám phá barrie tại các trạm thu phí

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay! …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *