Home / Dịch vụ / Dịch vụ doanh nghiệp / Nâng cao vị thế hoạt động kế toán trong xu hướng gia nhập

Nâng cao vị thế hoạt động kế toán trong xu hướng gia nhập

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Kế toán và kiểm toán trong kinh tế Thị Trường, ngoài vai trò đưa thông tin tin cẩn cho cai quản và cho các đưa ra quyết định kinh tế – tài chính, còn được thừa nhận là 1 dịch vụ không thể thiếu của nền kinh tế mở. Kế toán và kiểm toán không những công cụ quản lý kinh tế – tài chính và cung cấp thông tin hữu ích, giao hàng các quyết định cai trị và kinh doanh, mà còn trở thành một ngành, một lĩnh vực dịch vụ giúp sức cai trị kinh doanh quan trọng. Trong thời gian tới, để nâng tầm cải cách và phát triển của lĩnh vực kế toán – kiểm toán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, còn nhiều việc phải làm.

Lưu bản nháp tự động

Yêu cầu đổi mới của quá trình hội nhập của kế toán – kiểm toán

Kế toán và kiểm toán với tư cách là một ngành, một lĩnh vực thương mại dịch vụ hiện được quan tâm và hội nhập khá toàn diện. thương mại dịch vụ nói chung, thương mại dịch vụ kế toán và kiểm toán nói riêng trở thành ngành kinh tế quan trọng và chiếm tỷ trọng đáng kể trong thương mại của từng giang sơn và toàn cầu. thoải mái hoá thương mại dịch vụ, tự do hoá dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán đã trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia, nhất là các nước cách tân và phát triển.

Xem thêm: Quý doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn Cong ty dich vu ke toan tai quan phu nhuan vui lòng liên hệ tại đây.

Mục tiêu của thoải mái hoá thương mại dịch vụ, dịch vụ kế toán và kiểm toán là các giang sơn loại bỏ những hạn chế, những rào cản đối với buổi giao lưu của pháp nhân và thể nhân nước ngoài trên lãnh thổ nước mình và dành cho nhau quy chế đối xử quốc gia. Theo đó, không có sự phân biệt đối xử trong chuyển động dịch vụ thương mại hàng hoá và dịch vụ. Mỗi thành viên phải dành cho dịch vụ của thành viên khác sự đối xử ưu đãi tựa như như ưu đãi dành cho dịch vụ của mọi thành viên khác.

Các thành viên đều được quyền hưởng lợi từ các cuộc đàm phán về thuế quan, về hàng rào phi thuế quan và mở của thị trường dịch vụ. Nội dung của thoải mái hoá thương mại dịch vụ, trong số ấy có dịch vụ kế toán và kiểm toán được thể hiện qua 4 hình thức là: Cung cấp dịch vụ qua biên giới; Tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài; Hiện diện Thương mại dịch vụ; Hiện diện thể nhân.

Trong 4 hình thức cung cấp dịch vụ trên, hình thức cung cấp dịch vụ thông qua sự hiện diện dịch vụ thương mại và hiện diện thể nhân được không ít nước thành viên quan tâm và cũng là hình thức vận động có hiệu quả, dễ được chấp nhận.

Kế toán và kiểm toán trong kinh tế Thị Phần, ngoài vai trò đưa thông tin tin cậy cho cai quản và cho các quyết định kinh tế – tài chính, đã và đang được thừa nhận là một trong dịch vụ luôn luôn phải có của một nền kinh tế mở. Luật pháp của nước ta và nhiều nước đã thừa nhận và có những quy định mang tính pháp lý về hành nghề kế toán, kiểm toán, về cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán.

Giữa những cam kết mà nước ta phải thực hiện, VN có lộ trình mở cửa thị phần dịch vụ kế toán, kiểm toán. Sẽ có các công ty dịch vụ kế toán – kiểm toán của nước ngoài được phép thành lập và hoạt động ở Việt Nam. Ngược lại, các công ty dịch vụ kế toán – kiểm toán Việt Nam sẽ được phép chuyển động ở nước ngoài với tư cách là nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Các chuyên gia kế toán và các kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề, đủ điều kiện được hành nghề sẽ được phép hành nghề và cung cấp dịch vụ không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài.

Thị trường dịch vụ kế toán và kiểm toán thống nhất đang hình thành trong khoanh vùng các nước ASEAN. Đó là 1 trong những thực tế, một yêu cầu mới, một cơ hội mới cho sự phát triển và nhất thể hoá nghề Kế toán, kiểm toán trong Quanh Vùng. Thị Trường dịch vụ kế toán-kiểm toán thống nhất đòi hỏi có sự chuẩn bị ở tất cả các nước thành viên về khung khổ pháp lý, về sự hài hoà các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán; Thu hẹp khoảng cách của sự biệt lập, về sự kết hợp và thống nhất của chương trình, nội dung đào tạo, giảng dạy thi cử và đánh giá chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ; về sự thừa nhận lẫn nhau các chứng chỉ hành nghề của mỗi quốc gia… Có những việc phải làm từ phía Nhà nước ở tầm quốc gia, nhưng cũng có rất nhiều việc phải làm từ bản thân các tổ chức, cá nhân hành nghề, từ phía các tổ chức nghề nghiệp và công việc.

Trong cơ chế kinh tế Thị phần và môi trường mở cửa, hội nhập, yêu cầu đặt ra với kế toán và kiểm toán đã có sự thay đổi căn bản và nâng lên về chất, cụ thể: Cung cấp những thông tin kinh tế tài chính toàn diện, đầy đủ, kịp thời, tin tưởng cho mọi đối tượng trong và ngoài đơn vị; Thoả mãn yêu cầu quản trị doanh nghiệp (DN), quản trị tài chính; Phân tích và dự báo kinh tế – tài chính phục vụ điều hành và các quyết định kinh tế – tài chính.

Kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế Thị Phần và yêu cầu đặt ra

Trong nền kinh tế thị trường, tính chất của kế toán và kiểm toán đã có sự thay đổi căn bản, không chỉ thuần tuý là Tổ chức ghi nhận, xử lý và tổng hợp các thông tin kinh tế – tài chính; không chỉ là Công cụ kiểm kê, kiểm soát và đo lường hoạt động và hiệu quả kinh tế – tài chính, mà đã trở thành vận động dịch vụ tài chính, một lĩnh vực dịch vụ giúp sức hoạt động kinh doanh, giúp đỡ hoạt động quản lý.

Đây chính là hoạt động dịch vụ có chất lượng cao, có giá trị pháp lý nhất định và không được phép có sản phẩm hỏng, có dịch vụ thiếu độ tin cậy. Tính tự do, tính khách quan, những bằng chứng pháp lý, phẩm chất nghề nghiệp và yêu cầu kiểm soát chất lượng dịch vụ là đặc điểm nhấn của loại hình dịch vụ này.

Xuất phát từ đặc điểm và tính chất của kế toán và kiểm toán, những người hành nghề kế toán và kiểm toán trong cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế cần phân phối được những tiêu chí sau:

1 là, phải có tính chuyên nghiệp cao, tâm huyết và nhiệm vụ với nghề. Chỉ có như vậy mới có thể cung cấp những dịch vụ có chất lượng theo yêu cầu của các đối tượng sử dụng dịch vụ trong nền kinh tế.

Hai là, về khả năng chuyên môn, phải có hiểu biết, có tài năng, trình độ chuyên môn tổ chức, điều hành công việc, có tài năng và sự nhạy cảm, sáng tạo trong xử lý nghiệp vụ, đặc biệt là năng lực xử lý các nghiệp vụ kinh tế trong một nền kinh tế năng động và hội nhập.

Ba là, về phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, khách quan và bản lĩnh nghề nghiệp và công việc. thuộc lĩnh vực công tác. Bản lĩnh nghề nghiệp của người làm kế toán và kiểm toán rất không chỉ cần thiết trong công việc và nghề nghiệp mà còn rất cần thiết cho nền kinh tế, cho xã hội, cho sự lành mạnh trong chuyển động kinh tế tài chính của đất nước. Bản lĩnh công việc và nghề nghiệp đòi hỏi người làm kế toán phải tôn trọng sự thực và tính khách quan của vận động kinh tế; Các ý kiến và thái độ trước thông tin kinh tế – tài chính phải thể hiện nhiệm vụ và sự vững vàng về chuyên môn, sự tin tưởng và xác thực của bằng chứng, sự mềm mại trong ứng xử và thuyết phục.

Theo đó, kĩ năng nghề Kế toán, kiểm toán phải đảm bảo những yêu cầu chi tiết cụ thể sau:

– Có hiểu biết cần thiết về điều khoản, đặc biệt là hiểu biết và khả năng tuân thủ, giải thích các quy định pháp lý về kinh tế – tài chính.

– Có kiến thức tốt về kinh tế – tài chính, hiểu biết sâu về các quy định kế toán và kiểm toán.

– Có chức năng tổ chức công việc thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin kinh tế – tài chính theo yêu cầu quản lý.

– Tham mưu về quản trị DN, trong các quyết định, xây dựng chiến lược đầu tư và kinh doanh.

– Có khả năng thích ứng trong môi trường kinh tế đa chiều, luôn biến động.

Những việc cần làm thời gian tới

Theo các chuyên gia, để có thể sâu xa vị thế và chất lượng chuyển động nghề nghiệp kế toán và kiểm toán của nước ta, vẫn còn nhiều việc phải làm, kể cả trước mắt và dài lâu, cụ thể:

Một là, thống nhất cao về nhận thức đối với hoạt động kế toán và kiểm toán, coi trọng đúng mức kế toán và kiểm toán không chỉ với tư cách là công cụ cai trị, là tổ chức hệ thống thông tin, mà cả với tư cách là một ngành dịch vụ – dịch vụ tài chính hỗ trợ kinh doanh, giúp đỡ vận hành nền tài chính quốc gia. Cần nhận thức đúng và đánh giá ảnh hưởng tác động thiết thực của độ tin tưởng, tính hữu dụng của các thông tin kinh tế – tài chính do kế toán cung cấp, được kiểm toán xác nhận phục vụ yêu cầu ra quyết định đầu tư, ra quyết định quản lý và bảo đảm an toàn tài sản tiên của Nhà nước, của nhân dân.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý về tài chính, về kế toán và kiểm toán, trước hết là quy định pháp lý về tài chính nhà nước, về kiểm toán hòa bình, về điều hành và kiểm soát và kiểm toán nội bộ. Rà soát và bổ sung những quy định pháp lý về kế toán, về kiểm toán nhà nước, về hành nghề kế toán, kiểm toán, đảm bảo một khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh cho kế toán và kiểm toán trong kinh tế thị trường phù hợp với VN và tiếp thu có chọn lọc các nguyên tắc, thông lệ và chuẩn mực quốc tế; điều tra nghiên cứu và điều chỉnh các quy định pháp lý về tiêu chuẩn, chức danh, chức năng và quyền lợi của chuyên gia kế toán, kế toán viên công chứng, kế toán viên có chứng chỉ hành nghề, kiểm toán viên và kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề, tránh sự nhầm lẫn và ngộ nhận như lúc bấy giờ; Có sự thống nhất trong các Hội viên Liên đoàn kế toán các nước ASEAN (AFA) và phù hợp tiêu chuẩn, tiêu chí của VN.

Ba là, đổi mới chương trình, nội dung, phương thức và chuyên sâu chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán ở mọi trình độ chuyên môn, mọi cấp độ; Bồi dưỡng kế toán trưởng, thi tuyển chuyên gia kế toán và kiểm toán viên; lành mạnh và tích cực tham gia và thúc đẩy các thành viên của AFA, tạo lập quan hệ hợp tác trong đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ hành nghề và quy chế công nhận chứng chỉ hành nghề giữa các tổ chức thành viên; Hình thành chương trình và nội dung đào tạo, huấn luyện kế toán và kiểm toán dùng chung cho các nước ASEAN.

Bốn là, tăng cường quản lý, kiểm soát điều hành đạo đức hành nghề và chất lượng hành nghề kế toán và kiểm toán. đó là công việc mới nhưng rất cần thiết để sâu xa vị thế và chất lượng nghề nghiệp

Năm là, tăng cường vai trò và chất lượng hoạt động vui chơi của tổ chức công việc và nghề nghiệp. Trong thời gian qua, Hội Kế toán và Kiểm toán VN (VAA) – thành viên của AFA đã và đang tham gia tích cực vào các chuyển động, đóng góp thêm phần quan trọng vào sự phát triển nghề nghiệp và công việc trong khoanh vùng và sâu sát vị thế AFA trong Quanh Vùng và thế giới. Hội đã liên tiếp đưa ra các sáng kiến nghề nghiệp và công việc, trong đó có sáng kiến về hợp tác và ký kết đào tạo và huấn luyện công việc và nghề nghiệp, thống nhất chương trình, nội dung đào tạo, đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề và thừa nhận chứng chỉ hành nghề kế toán và kiểm toán.

Hội và các tổ chức thành viên đang tích cực triển khai công việc quản lý hành nghề kế toán và kiểm toán do Bộ Tài chính chuyển giao. Nhằm phân phối yêu cầu trong bối cảnh mới, tới đây, Hội cần đổi mới mạnh hơn, nhiều hơn cả về tổ chức, phương thức hoạt động và nội dụng hoạt động để làm tốt chức năng là nơi tập hợp và kiểm soát nghề nghiệp.

Tóm lại, trước yêu cầu của nền kinh tế đổi khác và trong các bước hội nhập kinh tế thế giới, kế toán, kiểm toán Việt Nam được xây dựng và cách tân và phát triển cùng với việc tiếp tục tạo lập hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý, tăng cường hoạt động các tổ chức nghề nghiệp và công việc. vì thế, thời khắc tới cần tiếp tục phát triển về số lượng, quy mô các tổ chức dịch vụ, phát triển loại dịch vụ và phạm vi cung cấp; đồng thời, bức tốc, thúc đẩy chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận động, bức tốc cai quản nhằm phát triển các chuyển động kế toán, kiểm toán, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và ổn định kinh tế.

Mặt khác, cần chú trọng phát triển các vận động dịch vụ kế toán, kiểm toán theo khuynh hướng phát triển của các nước trong Quanh Vùng và thế giới. sự đi lên cả về số lượng, chất lượng, nâng cao năng lực nghề nghiệp sẽ từng bước khẳng định vị trí kế toán, kiểm toán Việt Nam trong Quanh Vùng và quốc tế thông qua hoạt động vui chơi của cán bộ làm kế toán – kiểm toán, các tổ chức nghề nghiệp kế toán (hội kế toán, kiểm toán), tổ chức tư vấn nghề nghiệp.

Tài liệu tham khảo:

1. Quốc hội (2015), Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Kế toán;

2. Bộ Tài chính (2016), Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định một số ít điều của Luật Kế toán;

3. Một số website: mof.gov.vn,.sav.gov.vn, vaa.net.vn, vacpa.org.vn.

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

About mrhoanganh

Check Also

Lưu bản nháp tự động

Chiến thuật triển khai xong kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xi măng

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay! …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *