Home / Dịch vụ / Danh bạ bảo vệ / Hướng dẫn nhân viên bảo vệ phân chia các loại tội phạm

Hướng dẫn nhân viên bảo vệ phân chia các loại tội phạm

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Nhân viên bảo vệ nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về luật pháp. Dưới đây là bài viết giúp nhân viên bảo vệ phân loại các loại tội phạm theo bộ luật hình sự năm 1999.

Xem thêm: Cong ty bao ve o quan tan binh tại đây.

Lưu bản nháp tự động

Phân loại tội phạm là phân chia tội phạm ra từng nhóm dựa trên những căn cử nhất định để Ship hàng cho cuộc đấu tranh chống tội phạm. Theo bộ luật Hình sự năm 1999, tội phạm được chia làm 4 loại như sau:

Tội phạm ít nghiêm trọng: là loại tội phạm gây gian nguy không lớn cho xã hội. Mức cơ thể phạt cao nhất đối với tội phạm ít nghiêm trọng đến 03 năm tù.

Tội phạm nghiêm trọng: là loại tội phạm gây nguy nan lớn cho xã hội. Mức khung hình phạt cao nhất đối với tội phạm nghiêm trọng là đến 07 năm tù.

Tội phạm rất nghiêm trọng: là loại tội phạm gậy hại không nhỏ cho xã hội. Mức khung phạt cao nhất đối với tội phạm rất nghiêm trọng là đến 15 năm tù.

Tội phạm đặc biệt nghiệm trọng: là loại tội phạm gây hại đặc biệt lớn cho xã hội. Mức khung người phạt cao nhất đôi với tội đặc biệt nghiêm trọng là trên l5 năm tù, tù chung thân hoặc từ hình.

Những hành vi khi có dấu hiệu tội phạm nhưng tinh chất nguy hiểm cho xă hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và xử lý bằng các biện phải khác.

Trong Bộ luật Hình sự năm 1999 có nhiều tội đã được lượng hóa hậu qủa hoăc thiệt hại. Nếu hành vi gian nguy cho xã hội chưa tạo ra hậu quả hoặc thiệt hại tới mức được coi là tội phạm thì không gọi tội là phạm.

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

About thuhong

Check Also

Lưu bản nháp tự động

Tìm hiểu và khám phá barrie tại các trạm thu phí

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay! …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *