Home / Dịch vụ / Dịch vụ doanh nghiệp / Cơ chế kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017

Cơ chế kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Chính sách mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán bước đầu có hiệu lực thi hành từ tháng 05/2017.

Quy định mới về căn cứ lập kế hoạch Kiểm toán năm

Từ ngày 05/5/2017, quy định lập, đánh giá và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước sẽ được thực hiện theo Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN.

Xem thêm:Quy doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn : Cong ty dich vu ke toan tai tphcm vui lòng liên hệ tại đây.

Theo đó, việc lập kế hoạch kiểm toán năm được căn cứ vào những yếu tố sau:

– Luật Kiểm toán nhà nước .

– Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước; Kế hoạch hành động từng giai đoạn của Kiểm toán nhà nước; Kế hoạch kiểm toán trung và dài hạn của Kiểm toán nhà nước.

– Các văn bản quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, Chi phí nhà nước hàng năm, trung hạn, dài hạn của Trung ương và địa phương; thực tế quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, NSNN trong thời điểm và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

– Yêu cầu trong thực tiễn và năng lực thực tế của Kiểm toán nhà nước.

– Các kế hoạch công tác của Kiểm toán nhà nước.

– Các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng có liên quan.

Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương

Từ ngày 15/5/2017, quá trình kiểm toán Chi tiêu trung ương (bộ, ngành) được ban hành kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-KTNN ban đầu có hiệu lực thi hành.

Lưu bản nháp tự động

Theo đó, Quy trình này quy định trình tự, nội dung, thủ tục triển khai các bước công việc của cuộc kiểm toán giá thành bộ, ngành bao gồm những bước sau:

– Chuẩn bị kiểm toán.

– Thực hiện kiểm toán.

– Lập và gửi báo cáo kiểm toán.

– Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tóm lại, kiến nghị kiểm toán.

Quy trình kiểm toán Chương trình phương châm quốc gia

Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu giang sơn được ban hành kèm theo Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN sẽ có hiệu lực từ ngày 19/5/2017.

So với quy định hiện hành (tại ra quyết định 02/2012) thì đưa ra quyết định 05/2017/QĐ-KTNN đề cập một cách kỹ lưỡng hơn về các phương pháp thu thập thông tin. Bao gồm 11 phương thức chủ yếu sau:

– Cập nhật đánh giá của các lần kiểm toán trước; Trao đổi, chất vấn các nhà quản lý và nhân viên có liên quan của đơn vị; Kiểm tra, phân tích các báo cáo và tài liệu có liên quan; Quan sát trực tiếp 1 số khâu trong các hoạt động của đơn vị; Thử nghiệm 1 số khâu của Quy trình kiểm soát điều hành nội bộ; Xem xét, đối chiếu các tài liệu quy định về quản lý, sử dụng các nguồn lực; Trao đổi, chất vấn các nhà quản lý và nhân viên có trọng trách của đơn vị; Nghiên cứu các tài liệu lưu trữ của Kiểm toán nhà nước liên quan đến đơn vị được kiểm toán; Trao đổi với các cơ quan cai trị chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trực tiếp; Khai thác thông tin có liên quan đến đơn vị được kiểm toán trên các phương tiện thông tin đại chúng; Khai thác thông tin liên quan theo yêu cầu kiểm toán những vấn đề có tính đặc điểm khác.

Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) ban đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, đối với các TS là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, chi tiết như sau:

Đối với phần giá trị TS (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để giao hàng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ trường hợp dịch vụ cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần TS (diện tích) là TSCĐ, quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo quy định.

Đối với phần giá trị TS (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao và theo dõi như một TS để bán.

Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng được phần giá trị TS (diện tích) ship hàng cho vận động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần giá trị TS (diện tích) này là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

About thuhong

Check Also

Lưu bản nháp tự động

Chiến thuật triển khai xong kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xi măng

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay! …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *