Home / Dịch vụ / Dịch vụ doanh nghiệp / Vài yêu cầu của kế toán tài chính

Vài yêu cầu của kế toán tài chính

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Kế toán tài chính phải khái quát được toàn bộ các loại tài sản tiền vốn và các chuyển động kinh tế diễn ra, các quan hệ kinh tế phát sinh ở doanh nghiệp, kế toán tài chính phải vâng lệnh các nguyên tắc kế toán cơ bản đã được thừa nhận.Số liệu của nó dùng để lập bản thăng bằng và các báo cáo tài chính khác. Vậy để làm tốt công việc này chúng ta cần phải nắm rõ các yêu cầu của kế toán tài chính.

Xem thêm: Quý doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn : Dịch vụ kế toán thuế tại tphcm vui lòng liên hệ tại đây.

1. Trung thực

Để có độ tin cẩn, các thông tin của kế toán tài chính phải được trình bày một cách trung thực về tình hình thực tế và các nghiệp vụ, các sự kiện đã xảy ra.

2. Khách quan

Số liệu kế toán tài chính cung cấp phải khách quan, phản ánh đúng thực tế không bị xuyên tạc,cản trở bởi bất kỳ một định kiến nào

3. Đầy đủ kịp thời

Số liệu kế toán tài chính cung cấp phải bảo đảm đầy đủ và kịp thời. Mọi nghiệp vị kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến tài sản, các vận động kinh tế, các bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp phảI được ghi chép phản ánh báo cáo đầy đủ, không bỏ sót. Việc ghi nhận, báo cáo được thực hiện ngay sau khi phát sinh hoặc trước hay đúng thời hạn quy định .

Lưu bản nháp tự động

 4. Rõ ràng

Kế toán tài chính cung cấp đảm bảo an toàn rõ ràng và dễ hiểu đối với người sử dụng. người tiêu dùng ở đây được hiểu là người có kiến thức về kinh doanh và hoạt động kinh tế, hiểu biết về kế toán ở mức trung bình.tính rõ nét và dễ hiểu giúp người sử dụng thông tin hiếu đúng về tình hình tài chính của doanh nghiệp từ đó có ra quyết định đúng đắn. Mặc dù vậy trường hợp, thông tin về những vẫn đề phức tạp cần phải có kèn theo giảI trình thuyết minh.

5. Rất có thể so sánh được

Các thông tin trong kế toán tài chính có thể so sánh được giữa các thời kỳ và giữa các doanh nghiệp không giống nhau.

6. Hữu ích

Kế toán tài chính cung cấp phải đảm bảo tính hữu ích. Tính hữu ích của thông tin kế toán thể hiện việc thỏa mãn nhu cầu khác nhau của các đối tượng sử dụng thông tin.

Ngoài ra yêu cầu xét về phương diện thực hiện chức năng cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, với góc độ là một bộ phận cấu thành kế toán trong các doanh nghiệp , kế toán tài chính được tổ chức trong các doanh nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu vâng lệnh luật kế toán, các chuẩn mực kế toán tổ quốc và nước ngoài và các quy định của chế độ kế toán. đồng thời phải cân xứng với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp

-ST-

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

About msbich

Check Also

Lưu bản nháp tự động

Chiến thuật triển khai xong kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xi măng

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay! …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *