Home / Dịch vụ / Dịch vụ doanh nghiệp / Kế toán hợp nhất kinh doanh theo cách thức mua

Kế toán hợp nhất kinh doanh theo cách thức mua

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Kế toán hợp nhất kinh doanh là việc các đơn vị kế toán mới ghi nhận kịp thời, chính xác, giá phí hợp nhất kinh doanh của các thương vụ hợp nhất. phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh được nghiên cứu trên ý kiến chuẩn mực kế toán thế giới về hợp nhất kinh doanh qua các thời kỳ. Các thương vụ hợp nhất kinh doanh có đặc điểm không giống nhau, vì vậy dựa trên đặc điểm hợp nhất mà những cơ quan kế toán rất có khả năng lựa chọn cách thức kế toán hợp nhất kinh doanh (gồm phương pháp gộp chung hoặc phương pháp mua).

Xem thêm: Quý doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn Dich vu ke toan thue tai quan phu nhuan vui lòng liên hệ tại đây.

Bài viết tập trung làm rõ cách thức điều tra nghiên cứu hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua. phương pháp mua dựa vào giả định rằng, sự hợp nhất doanh nghiệp là 1 trong những sự giao dịch mà trong đó tài sản được chuyển nhượng bàn giao, nợ phải trả phát sinh; hoặc vốn được phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát và điều hành tài sản thuần và hoạt động vui chơi của doanh nghiệp khác

Lưu bản nháp tự động

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các bước cụ thể chi tiết của kế toán hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua

Xác định bên mua

“Đối với mỗi vụ hợp nhất kinh doanh, 1 trong bên hợp nhất sẽ được khẳng định là bên mua”. Bên mua là bên nắm quyền kiểm soát của bên bị mua. Quyền kiểm soát điều hành được xem như là hiện hữu, khi công ty mẹ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con nhiều, có trên 50% quyền biểu quyết trong một công ty khác; ngoại trừ 1 số trường hợp đặc biệt như:

– Quyền của công ty mẹ nắm giữ nhiều hơn 50% quyền biểu quyết phụ thuộc thỏa thuận với các nhà đầu tư khác.

– Quyền chỉ định hoặc miễn nhiệm đa số các thành viên, quyền bỏ đa phần các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc các cấp quản lý tương đương trong công ty con.

Khẳng định ngày mua

Bên mua cần thiết phải khẳng định ngày mua, cụ thể là ngày bên mua nắm rõ quyền kiểm soát của bên bị mua. Thông thường, ngày bên mua nắm quyền kiểm soát của bên bị mua là ngày có giá trị pháp lý. Bởi vì, bên mua đã thanh toán giao dịch để có được các tài sản rất có thể xác minh được và các khoản nợ phải trả mà bên bị mua gánh chịu.

Ghi nhận và khẳng định giá phí hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua

– Nguyên tắc ghi nhận: Tại thời điểm mua, bên mua phải ghi nhận các tài sản mua có thể xác định được, “nợ phải trả” phải gánh chịu và lợi ích của các cổ đông thiểu số trong bên bị mua và ghi nhận tách biệt với ưu thế dịch vụ thương mại.

– Điều kiện ghi nhận: Việc khẳng định các tài sản mua có thể khẳng định được và các khoản “nợ phải trả” phải gánh chịu căn cứ theo định nghĩa, điều kiện ghi nhận tài sản cũng như nợ phải trả được quy định trong lập và trình bày báo cáo tài chính tại ngày mua.

– Lý Do đánh giá: Bên mua cần được khẳng định giá trị của các tài sản mua có thể xác minh được và các khoản “nợ phải trả” phải gánh chịu tại ngày mua theo giá trị phù hợp của chúng.

Lợi thế thương mại và phân bổ lợi thế thương mại

– Phương thức khẳng định: lợi thế Thương mại dịch vụ được xác định là chênh lệch vượt trội của giá trị hợp lý tại ngày mua của các khoản giao dịch; giá trị khoản lợi ích của các cổ đông thiểu số trong bên bị mua và giá trị phải chăng tại ngày mua của khoản lợi ích trong bên bị mua mà bên mua đã có được trước đó (Hợp nhất kinh doanh nhiều giai đoạn), với giá trị thuần tại ngày mua của các tài sản có thể khẳng định được và “nợ phải trả” phải gánh chịu.

Mặc dù trường hợp thương vụ hợp nhất kinh doanh không dẫn đến hình thành quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc dẫn đến quan hệ mẹ – con, thì phần nào ảnh hưởng tác động tới việc khẳng định lợi thế thương mại như trên. Tuy nhiên, với ý kiến lợi thế thương mại chỉ khẳng định tương ứng với phần lợi ích của công ty mẹ (công ty mẹ là đơn vị mua, cổ đông thiểu số không phải là đơn vị mua), không nhất thiết phải xác định điểm mạnh Thương mại dịch vụ khớp ứng với lợi ích của cổ đông thiểu số. Công thức xác minh như sau:

 

Ngược lại, có quan điểm lại cho rằng, cả cổ đông thiểu số và công ty mẹ đều là những chủ sở hữu của công ty con, vì vậy công ty mẹ được phân bổ ưu thế thương mại, lợi ích của cổ đông thiểu số theo đó cũng phải được phân bổ như điểm mạnh thương mại. Công thức xác định như sau:

 

 

 

– Ghi nhận và phân bổ lợi thế thương mại: điểm mạnh Thương mại dịch vụ được trình bày như một khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán, bởi lợi thế thương mại là 1 khoản mang lại lợi ích kinh tế sau này cho doanh nghiệp, cho dù khoản mục này không được tách rời riêng biệt. Sau khi được ghi nhận như một khoản mục tài sản, lợi thế Thương mại dịch vụ rất có khả năng được phân bổ dần, tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Thu nhập do mua theo giá thỏa thuận

Trong một số trường hợp, bên mua sẽ có một khoản thu nhập mua theo giá thỏa thuận, khi giá trị điểm mạnh thương mại âm. Nghĩa là, bên mua sẽ ghi nhận khoản thu nhập này vào báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh. Tuy nhiên, trước khi ghi nhận bên mua cần đánh giá lại các bước xác minh và ghi nhận thêm các tài sản mua hoặc nợ phải trả chưa được xem xét.

Lợi ích của các cổ đông thiểu số trong bên bị mua (nếu có)

Lợi ích của cổ đông thiểu số là một trong những phần giá trị tài sản thuần tính theo giá trị hợp lý của công ty con; được xác định tương xứng cho các phần lợi ích không phải sở hữu của công ty mẹ. có khá nhiều quan điểm khác biệt khi khẳng định lợi ích của cổ đông thiểu số, mỗi quan điểm đều dựa trên những căn cứ không giống nhau:

– ý kiến thứ nhất: Lợi ích của cổ đông thiểu số được khẳng định căn cứ vào vốn chủ sở hữu của công ty con theo giá trị ghi sổ và Phần Trăm lợi ích kinh tế của cổ đông thiểu số:

– Cách nhìn thứ hai: Lợi ích của cổ đông thiểu số được xác định căn cứ vào giá trị hợp lý của vốn chủ sở hữu và Xác Suất lợi ích kinh tế của cổ đông thiểu số:

 

Các chi phí phát sinh trong quá trình hợp nhất kinh doanh

– Các quyền được mua lại: Quyền được mua lại sẽ được ghi nhận là tài sản vô hình và được khấu hao theo thời điểm còn lại của hợp đồng đã ký kết trước đó. Nếu quyền này được bán cho một bên thứ ba, bên mua phải ghi nhận khoản lãi/lỗ trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đó là chênh lệch giữa khoản tiền thu được với cái giá trị còn lại của tài sản vô hình.

– Nợ tiềm tàng: Sau thời gian ghi nhận ban đầu và đến khi khoản nợ tiềm tàng được thanh toán, xóa bỏ hoặc hết hạn, bên mua cần phải đo lường giá trị của nợ tiềm tàng trong hợp nhất kinh doanh theo giá trị cao hơn.

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập khi quyền kiểm soát được tùy chỉnh thiết lập. Tùy theo hình thức hợp nhất kinh doanh của mỗi thương vụ hợp nhất kinh doanh phát sinh, báo cáo tài chính được lập sẽ khác nhau. lúc bấy giờ có hai cách thức hợp nhất báo cáo tài chính, đó là hợp nhất tất cả và hợp nhất theo tỷ lệ. Tuy nhiên, dù sử dụng phương pháp nào, thì khi trình bày và công bố thông tin trên báo cáo tài chính sau hợp nhất kinh doanh, bên mua cũng phải công bố đầy đủ các thông tin hữu ích theo quy định của pháp luật và chế độ kế toán hiện hành.

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

About thuhong

Check Also

Lưu bản nháp tự động

Chiến thuật triển khai xong kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xi măng

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay! …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *