Home / Dịch vụ / Dịch vụ doanh nghiệp / Giải đáp những quy định về nguồn ngân sách của đơn vị sự nghiệp công lập

Giải đáp những quy định về nguồn ngân sách của đơn vị sự nghiệp công lập

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Trả lời ý kiến của độc giả về nội dung liên quan đến quy định nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một trong những phần chi liên tục, Bộ Tài chính có hướng dẫn chi tiết cụ thể.

Xem thêm: Liên hệ ngay với công ty Vinasc nếu quý công ty có nhu cầu về dịch vụ kế toán ở quận Gò Vấp nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.

Trần Kim Khánh, Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất (đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một trong những phần chi phí thường xuyên) TP. Vinh – Nghệ An hỏi: -Theo thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 tại mục 3, điểm a, điều 6 có quy định về Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, trợ giúp, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất có quy định: 'Trường hợp số chi thực tế theo quyết toán được duyệt bé hơn số kinh phí đã nhận thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải chuyển trả cho đầu tư”.

Theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập: tại mục 3, điểm a, điều 14 quy định 'Hằng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các chi phí, nộp thuế và các khoản nộp giá cả (nếu có), đơn vị được trích các loại quỹ…” để ship hàng chuyển động. Có nghĩa là số dư từ các khoản thu trong năm sẽ được trích quỹ mà không phải trả lại những cơ quan chủ đầu tư của dự án như TT 74 quy định?

Lưu bản nháp tự động

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau: 

Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của ĐVSNCL quy định nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 1 phần chi thường xuyên bao gồm:

“a) Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công;

b) Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định (phần được để lại chi hoạt động thường xuyên và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản Giao hàng công tác thu phí);

c) Nguồn vốn nhà nước trợ giúp phần chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công;

d) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có);

đ) Chi tiêu nhà nước cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không liên tục quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định này (nếu có);

e) Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của quy định”.

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư số 74/2015/TT-BTC, nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trích từ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 32  Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào kinh phí thực hiện dự án đầu tư và Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đây chính là nguồn thu khác của Trung tâm cải tiến và phát triển quỹ đất và theo quy định của lao lý (điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 74/2015/TT-BTC) nguồn thu này không vượt quá số chi thực tế theo quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp số kinh phí đã nhận lớn hơn số chi thực tế theo quyết toán được duyệt thì phải chuyển trả chủ đầu tư, Trung tâm không được trích các loại quỹ đối với khoản tiền này.

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

About thuhong

Check Also

Lưu bản nháp tự động

Chiến thuật triển khai xong kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xi măng

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay! …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *