Home / Dịch vụ / Dịch vụ doanh nghiệp / Fed tiết lộ chuyện giảm một nửa quy mô bảng thăng bằng kế toán, xuống còn khoảng 2.500 tỷ USD