Home / Dịch vụ / Dịch vụ doanh nghiệp / Điều kiện để những đơn vị sự nghiệp vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp

Điều kiện để những đơn vị sự nghiệp vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác nêu rõ các điều kiện để đơn vị sự nghiệp vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp.

Xem thêm: Liên hệ ngay với công ty Vinasc nếu quý công ty có nhu cầu về Cong ty dich vu ke toan nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất

Lưu bản nháp tự động

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi liên tục và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (công ty nhiệm vụ hữu hạn MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Hoạt động dịch vụ sự nghiệp công có điều kiện xã hội hóa cao, Nhà nước không cần bao cấp;

– Giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí (bao gồm cả trích khấu hao tài sản cố định);

– Được Nhà nước xác định giá trị tài sản và giao vốn cho đơn vị cai quản theo quy định của pháp luật về cai trị, sử dụng tài sản nhà nước;

– Hạch toán kế toán theo quy định của các chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp,

Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp:

– Được khẳng định vốn chủ sở hữu và bảo toàn vốn;

– Được vay vốn, huy động vốn, đầu tư vốn ra phía bên ngoài đơn vị, theo quy định của pháp luật;

– Quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định như doanh nghiệp;

– Cai quản lợi nhuận, chi phí và phân phối lợi nhuận; thực hiện chế độ kế toán, thống kê áp dụng như doanh nghiệp.

Chi phí xây dựng Đề án và các chi phí khác có liên quan trực kế tiếp việc vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, được tính trong chi phí thường xuyên của đơn vị.

Nghị định 141/2016/NĐ-CP nêu rõ đơn vị đáp ứng đủ các điều kiện trên, xây dựng Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, báo cáo bộ, cơ quan trung ương, địa phương để phê duyệt theo phân cấp.

Các bộ, cơ quan trung ương xem xét ra quyết định đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác trực thuộc được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc cơ quan cấp dưới theo phân cấp) xem xét quyết định đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác trực thuộc được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính địa phương.

Căn cứ các quy định trên, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi thẩm quyền chỉ đạo những đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác rà soát, xây dựng lộ trình để đơn vị đủ điều kiện được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp.

Nghị định 141/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/12/2016.

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

About thuhong

Check Also

Lưu bản nháp tự động

Chiến thuật triển khai xong kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xi măng

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay! …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *