Home / Phong cách sống / Những câu nói truyền cảm hứng của những người thành công

Những câu nói truyền cảm hứng của những người thành công

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


1. “Không chỉ dễ dàng để làm cho những sai lầm, bạn cần phải cung cấp chỉ là một ý tưởng.”
“Đối với không chỉ dễ dàng để làm cho những sai lầm, bạn cần phải cung cấp chỉ là một ý tưởng.” Ảnh: AYP
2. “Trẻ em học để làm cho các quy tắc. Họ học bằng cách thực hiện và vấp ngã.”
“Trẻ em học mang đến cho các quy tắc. Họ học bằng cách thực hiện và vấp ngã.” Ảnh: AYP
3. “Các khách hàng không hài lòng nhất về bạn là bạn học được nhiều nhất.”
“Các khách hàng không hài lòng nhất về bạn là bạn học được nhiều nhất.”

ảh

4. “Trong tự nhiên, sẽ không tồn tại các loài mạnh nhất sau khi tất cả, cũng không phải là loài thông minh nhất, nhưng các loài có khả năng tốt nhất để ứng biến để thay đổi.”
“Trong tự nhiên, sẽ không tồn tại các loài mạnh nhất sau khi tất cả, cũng không phải là loài thông minh nhất, nhưng các loài có khả năng tốt nhất để ứng biến để thay đổi.” Ảnh: AYP
5. “Chúng tôi đã phạm sai lầm để tin rằng thành công được đo bằng thời gian chúng tôi chi tiêu vào công việc thay vì tập trung vào làm thế nào để sử dụng là thời gian, do đó, hiệu quả nhất.”
“Chúng tôi đã phạm sai lầm để tin rằng thành công được đo bằng thời gian chúng tôi chi tiêu vào công việc thay vì tập trung vào làm thế nào để sử dụng là thời gian, do đó, hiệu quả nhất.” Ảnh: AYP
6. “Không cần để cung cấp một cơ hội để từ chối trở thành người đàn ông giàu nhất … nghĩa trang. Bạn có thể làm giàu từ bất kỳ vị trí.”
“Không cần để cung cấp một cơ hội để từ chối trở thành người đàn ông giàu nhất … nghĩa trang. Bạn có thể làm giàu từ bất kỳ vị trí.” Ảnh: AYP
7. “Chỉ cần thuê người giỏi hơn bạn, và để họ quen với việc đó.”
“Chỉ cần thuê người giỏi hơn bạn, và để họ quen với việc đó.” Ảnh: AYP
8. “Khách hàng luôn luôn đúng”.
“Khách hàng luôn luôn đúng”. Ảnh: AYP
9. “Thực hành buông bỏ những điều mà bạn sợ để mất”.
“Thực hành buông xả những điều bạn sợ để mất”. Ảnh: AYP
10. “Tôi không bao giờ phá vỡ, tôi luôn luôn chiến đấu đến cùng.”

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

About msnga

Check Also

cụ

Thuật xử thế – Chìa khóa của sự khôn ngoan

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay! …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *