Home / Dịch vụ / Vận chuyển – Ship hàng

Vận chuyển – Ship hàng

Hướng dẫn hoàn tiền trên Taobao

Lưu bản nháp tự động

Cách hoàn tiền trên Taobao và 1688 A. Hoàn tiền khi Dat hang Taobao: Bước 1: Chọn 退款/退货   Bước 2: Chọn 仅退款   Bước 3:Nhập nội dung   Bước 4: Chọn 提交. B. Hoàn tiền trên 1688: Bước 1: Kiểm tra tiền đã được Alipay chuyển vào tài khoản người bán chưa, nút cam cho …

Read More »