Home / Dịch vụ / Danh bạ bảo vệ (page 40)

Danh bạ bảo vệ

Khen thưởng ở công ty bảo vệ

Lưu bản nháp tự động

Cá nhân, tổ chức vận động công ty đảm bảo có thành tích đóng góp tích cực và lành mạnh vào việc bảo vệ an ninh, trật tự thì được xét khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước. Xem thêm: cong ty bao ve o Long An tại …

Read More »

Kỹ năng mềm dành cho nhân viên bảo vệ

Lưu bản nháp tự động

Với những nhân viên bảo đảm phải tham gia công tác ở những công ty nước ngoài hoặc lĩnh vực nhà hàng – khách sạn, thì vốn liếng ngoại ngữ và năng lực giao tiếp là tối cần thiết. Đặc thù công việc như thế này là các bảo vệ thường xuyên …

Read More »