Home / msbich (page 84)

msbich

Lợi thế đối với ngành kế toán

Lưu bản nháp tự động

Kế toán với những ưu và nhược điểm đặc trưng cho nghề. Nếu bạn muốn thành công trong tương lai dựa nhờ ngành này thì không thể bỏ qua những điều mà Kế Toán nước ta đề cập dưới đây. Tương tự như bao ngành nghề khác trong cuộc sống, …

Read More »

Kỹ năng mềm dành cho nhân viên bảo vệ

Lưu bản nháp tự động

Với những nhân viên bảo đảm phải tham gia công tác ở những công ty nước ngoài hoặc lĩnh vực nhà hàng – khách sạn, thì vốn liếng ngoại ngữ và năng lực giao tiếp là tối cần thiết. Đặc thù công việc như thế này là các bảo vệ thường xuyên …

Read More »