Home / Dịch vụ (page 82)

Dịch vụ

Tham vọng của Alibaba không phải thương nghiệp điện tử, mà là đánh bại vua đám mây Amazon

Đây thực thụ là một cuộc chiến giữa hai gã khổng lồ.   Alibaba là gã đồ sộ thương nghiệp điện tử tại Trung Quốc, nhưng tham vọng lớn trong ngày mai của Alibaba không phải là tiếp phát triển thương nghiệp điện tử. Tham vọng của gã đồ sộ này …

Read More »