Home / Dịch vụ / Dịch vụ doanh nghiệp (page 9)

Dịch vụ doanh nghiệp

Quy trình hoàn thuế xuất nhập khẩu

Lưu bản nháp tự động

Hỏi: DN chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Được biết ngành hải quan mới ban hành quy định về Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, xin hỏi quá trình cụ thể …

Read More »