Home / Dịch vụ / Danh bạ bảo vệ (page 45)

Danh bạ bảo vệ

Hoạt động tuần tra bảo vệ là sao?

Tuần tra của lực lượng bảo vệ : là công tác của lực lượng bảo vệ được tiến hành ở các đích quan trọng trên địa bàn  phức tạp vê an ninh, thứ tự cần bảo vệ để ngừa ngăn chặn, trấn áp kịp thời các hành vi xâm hại đến mục tiêu, …

Read More »