Home / Dịch vụ / Danh bạ bảo vệ (page 37)

Danh bạ bảo vệ

Người bảo vệ các ngày tết

Lưu bản nháp tự động

Theo điều tra khảo sát của chúng tôi, Báo Giá dịch vụ bảo đảm ngày Tết cao hơn khá nhiều so với mặt bằng giá chung. Tuy nhiên, các cong ty bao ve năm nay đưa ra mức giá không cao hơn so với năm kia. Xem thêm: Cong ty bao ve o …

Read More »

Khen thưởng ở công ty bảo vệ

Lưu bản nháp tự động

Cá nhân, tổ chức vận động công ty đảm bảo có thành tích đóng góp tích cực và lành mạnh vào việc bảo vệ an ninh, trật tự thì được xét khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước. Xem thêm: cong ty bao ve o Long An tại …

Read More »