Home / msduyen (page 20)

msduyen

Nghề bảo vệ – Dụng văn hay võ?

Lưu bản nháp tự động

Trong ngành bảo vệ, nhiều người thường thắc mắc họ cần được có võ hay cần phải có văn? Thực tế thì nếu nhân viên an ninh được trang bị cả văn và võ thì nghiệp vụ sẽ trở nên hiệu quả hơn. Thực tế, trong nghiệp vụ bao ve chuyên nghiệp, …

Read More »