Home / msbich (page 20)

msbich

Các khả năng tự vệ lúc bị tấn công

Lưu bản nháp tự động

Mối rất không an toàn có thể rình rập ở bất kì đâu trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể bị tấn công bất ngờ trên tuyến phố, nơi làm việc thậm chí ngay cả trong nhà nhằm cướp tài sản, hiếp dâm,…Khi bị tấn công, bạn phải cố …

Read More »

Người làm bảo vệ lãnh đạo quốc gia phải trang bị kỹ năng cùng phẩm chất gì?

Lưu bản nháp tự động

Người bảo vệ nguyên thủ đất nước là những người luôn chịu nhiều áp lực và phải được rèn luyện trong một môi trường đặc biệt. Những người bảo vệ nguyên thủ quốc gia Việt Nam đều là những người được đào tạo nghiêm ngặt và tuyển chọn vô cùng khó khăn. …

Read More »